آرشیو : کمیسیون

۱۷اسفند/۹۵

افزایش ۵۵ درصدی بودجه بخش کشاورزی در سال ۹۶

افزایش ۵۵ درصدی بودجه بخش کشاورزی در سال ۹۶ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که اعتبارات بخش کشاورزی در سال آینده از رشد ۵۵ درصد برخوردار می‌شود، گفت: بابیشتر…