آرشیو : کشاورزان

۱۳اردیبهشت/۹۶
توسعه گلخانه‌ها؛ وعده انتخاباتی که در حال اجراست

توسعه گلخانه‌ها؛ وعده انتخاباتی که در حال اجراست

توسعه گلخانه‌ها؛ وعده انتخاباتی که در حال اجراست در حالی که برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم توسعه گلخانه‌ها در کشور و مدرن‌سازی کشاورزی را به عنوان وعده‌های خود که در گذشته مغفولبیشتر…

۰۹اردیبهشت/۹۶

استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای برای پیگیری مصرف بهینه آب در کشاورزی

استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای برای پیگیری مصرف بهینه آب در کشاورزی فائو ابزار جدیدی طراحی کرده است که مصرف بهینه آب در کشورهای کم آب و حوضه‌های آبخیز رودخانه‌ها را تسهیل می‌کند.بیشتر…

۰۹اردیبهشت/۹۶

توصیه‌های اردیبهشتی هواشناسی کشاورزی

 توصیه‌های اردیبهشتی هواشناسی کشاورزی کوددهی ریشه‌ای درختان مرکبات در اوایل اردیبهشت پس از پایان بارش‌ها، خودداری از آبیاری غرقابی در باغ‌ها جهت جلوگیری از ریزش گل‌ها و تعجیل برنجکاران در انجام لایروبیبیشتر…

۲۰اسفند/۹۵

اپلیکیشن هندی برای کمک به کشاورزان

 شرکت کشاورزی هندی اپلیکیشن کمک به کشاورزان راه‌اندازی کرد شرکت کشاورزی ماهیندرا با مسئولیت محدود ، اعلام کرد اپلیکیشن تلفن همراه برای کمک به کشاورزان راه‌اندازی کرده است. به گزارش ایانا ازبیشتر…

۱۸اسفند/۹۵

زنگ گندم، نشانه سال پربارور

زنگ گندم، نشانه سال پربارور است زنگ گندم زمانی تظاهر پیدا می‌کند که بارندگی و رطوبت به اندازه کافی وجود داشته باشد و گندم‌ها از رشد و نمو خوبی برخوردار باشند، بهبیشتر…