آرشیو : وزیر نیرو

۱۷اسفند/۹۵

کشاورزان به مصرف پساب روی آورده اند

قائم مقام کمیته ملی آبیاری و زهکشی: کشاورزان به مصرف پساب روی آورده اند قائم مقام کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، با بیان اینکه کشاورزان به طور فزاینده به منابع آببیشتر…

۱۵اسفند/۹۵

ورود فلزات سنگین و عوامل بیماری‌زا ناشی از هدررفت‌ آب

ورود فلزات سنگین و عوامل بیماری‌زا ناشی از هدررفت‌ آب در بخش کشاورزی است معاون وزیر نیرو گفت: ۵۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی به طور موثر توسط گیاه استفاده شدهبیشتر…

۱۵اسفند/۹۵

معاون وزیر جهاد:۷۰ درصد آب شیرین کشور صرف کشاورزی می شود

معاون وزیر جهاد:۷۰ درصد آب شیرین کشور صرف کشاورزی می شود معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۷۰ درصد آب شیرین استحصال شده کشور به مصرف کشاورزی می رسد، دربیشتر…

۱۵اسفند/۹۵

کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب و آلوده‌کننده محیط زیست

کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب و آلوده‌کننده محیط زیست است معاون وزیر نیرو اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد از منابع آب شیرین مصرفی جهان به بخش کشاورزی اختصاص دارد و کشاورزیبیشتر…

۱۵اسفند/۹۵

برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز

برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز شدت می‌یابد وزیر نیرو با بیان اینکه برداشت آب بیش از حد در بخش کشاورزی یکی از دلایل اصلی تغییر اقلیم است، گفت: در حال حاضر وزارتبیشتر…