آرشیو : هیدروژنی

۰۲اردیبهشت/۹۶

تولید سوخت هیدروژنی و صفحات خورشیدی با استفاده از شلتوک برنج

 تولید سوخت هیدروژنی و صفحات خورشیدی با استفاده از شلتوک برنج جمعی از پژوهشگران عرب، در نشستی برای بررسی راهکارهای کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از سوخت‌های فسیلی، در قاهرهبیشتر…