آرشیو : نوروزی

۱۲اردیبهشت/۹۶

رانت پنهان در صنعت مرغداری گوشتی

رانت پنهان در صنعت مرغداری گوشتی رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور گفت: با وجود ثبات نسبی و عملکرد بالای گونه مرغ اجداد «راس »، واردات برخی گونه‌های کم‌بازده مرغ اجداد گوشتی بهبیشتر…