آرشیو : قطره ای

۱۱اسفند/۹۵

۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه آبیاری تحت فشار

یک هزار و هشتصد میلیارد تومان اعتبار برای توسعه آبیاری تحت فشار تخصیص یافت مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سمت توسعه آبیاریبیشتر…

۱۹بهمن/۹۵

مقدمه ای بر آبیاری تحت فشار

باوجود حجم عظیم آب در جهان ،درصد آبهای شیرین رقم ناچیزی است که بیشترآبهای جاری و زیرزمینی و بارندگی ها را شامل می شود .به طوری که هم اکنون کل آبهای شیرینبیشتر…

۱۹بهمن/۹۵

نقش قطره چکان در بحران آب

  قطره چکان برای جلوگیری از بحران آب بحران آب يکي از مسايل اساسي مناطق خشک و نيمه خشک مانند ايران است. اين وضعيت در سال هاي اخير به دليل وقوع پديدهبیشتر…

۲۰دی/۹۵

سیستم های آبیاری قطره ای

سيستمهای آبياری تحت فشار آبیاری قطره ای  مقدمه كشور ايران از نظرموقعيت استراتژيكي  و اقليمي يكي از كشورهاي بي نظير در كره زمين است با وسعتي برابر 1648000 كيلومتر مربع از شمال تا جنوب وازبیشتر…