آرشیو : فیلتراسیون

۲۵بهمن/۹۵

انواع نوارهای آبیاری

انواع سیستم آبیاری قطره ای : – آبیاری نواری (تیپ) پخش آهسته آب برسطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریك از حفره های ریز آبیاری نواری نامبیشتر…

۱۹بهمن/۹۵

دستورالعمل نگهداری از سیستم آبیاری

دستورالعمل نگهداری از سیستم آبیاری :  الف ) اقدامات قبل از شروع فصل آبیاری : – کنترل پمپ و ایستگاه پمپاژ – اطمینان از سالم بودن کابلها و تابلوهای برق – کنترلبیشتر…

۱۹بهمن/۹۵

مقدمه ای بر آبیاری تحت فشار

باوجود حجم عظیم آب در جهان ،درصد آبهای شیرین رقم ناچیزی است که بیشترآبهای جاری و زیرزمینی و بارندگی ها را شامل می شود .به طوری که هم اکنون کل آبهای شیرینبیشتر…

۱۹بهمن/۹۵

دستورالعمل نگهداری فیلتراسیون

الزامات نگهداری از فیلتراسیون: برای کنترل و شستشوی سیستم در ورودی و خروجی فیلتراسیون فشارسنج نصب میشود. در صورتیکه اختلاف فشار دو فشار سنج به ۳ تا ۴ متر رسید،شستشوی فیلتر انجامبیشتر…

۲۰دی/۹۵

سیستم های آبیاری قطره ای

سيستمهای آبياری تحت فشار آبیاری قطره ای  مقدمه كشور ايران از نظرموقعيت استراتژيكي  و اقليمي يكي از كشورهاي بي نظير در كره زمين است با وسعتي برابر 1648000 كيلومتر مربع از شمال تا جنوب وازبیشتر…