آرشیو : شترمرغ

۰۲اردیبهشت/۹۶

وزیر جهاد کشاورزی:حمایت از ‌پرورش شترمرغ در دستور کار است

وزیر جهاد کشاورزی:حمایت از ‌پرورش شترمرغ در دستور کار است وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران از جمله کشورهای مطرح در تولید و پرورش شترمرغ در جهان است و توسعه این صنعت دربیشتر…