آرشیو : دولت

۲۹فروردین/۹۶

بدهی ۶۳۵ میلیارد ریالی شرکت خدمات کشاورزی به دولت منتقل شد

بدهی ۶۳۵ میلیارد ریالی شرکت خدمات کشاورزی به دولت منتقل شد هیات وزیران در مصوبه ای بدهی بیش از ۶۳۵ میلیارد ریالی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی را به دولتبیشتر…

۲۹فروردین/۹۶

اعلام حمایت کامل دولت از صنعت چای

اعلام حمایت کامل دولت از صنعت چای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حمایت کامل دولت را از مجموعه صنعت چای کشور اعلام‌ کرد. به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت – دربیشتر…

۱۷اسفند/۹۵

ناراحتی باغداران مازندران از واردات پرتقال توسط دولت

ناراحتی باغداران مازندران از واردات پرتقال توسط دولت رئیس اتاق مازندران با اشاره به وارد آمدن خسارت یک هزار میلیارد تومانی به پرتقال‌کاران این استان، گفت: دولت برای جبران خسارات، ۲۷۰ میلیاردبیشتر…

۱۷اسفند/۹۵

افزایش ۵۵ درصدی بودجه بخش کشاورزی در سال ۹۶

افزایش ۵۵ درصدی بودجه بخش کشاورزی در سال ۹۶ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که اعتبارات بخش کشاورزی در سال آینده از رشد ۵۵ درصد برخوردار می‌شود، گفت: بابیشتر…

۱۷اسفند/۹۵

قیمت تنظیمی به جای خرید تضمینی

قیمت تنظیمی به جای خرید تضمینی در دستور کار دولت است وزیر اقتصاد گفت که دولت مصمم است از ظرفیتهای موجود در بورس برای بخش کشاورزی استفاده کند، بر این اساس سیاستبیشتر…

۱۰اسفند/۹۵

پرتقال تولید داخل برای شب عید کافی است، وارد نکنید

پرتقال تولید داخل برای شب عید کافی است، وارد نکنید رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت جهادکشاورزی باید در واردات پرتقال تجدید نظر کند و مرکبات مورد نیاز شب عید را ازبیشتر…