آرشیو : دبیر

۰۹اردیبهشت/۹۶

قیمت‌های افزایش یافته لبنیات برگشت

قیمت‌های افزایش یافته لبنیات برگشت درحالی‌که شواهد در بازار نشان از تغییر نکردن قیمت برخی محصولات لبنی است که به صورت غیرقانونی افزایش یافته بود، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی با اشارهبیشتر…

۲۷فروردین/۹۶

هشداردرباره عدم پرداخت غرامت مرغداران

هشداردرباره عدم پرداخت غرامت مرغداران دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران گفت: اگر بیمه غرامت تولیدکنندگانی را که، آنفلوانزا به تولیدشان آسیب وارد کرده پرداخت نکند؛ در ۶ ماهه دوم سالبیشتر…