آرشیو : حسن‌نژاد

۱۳اردیبهشت/۹۶

کلیه غرامات صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد

کلیه غرامات صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد صندوق بیمه کشاورزی غرامات بیمه گزاران خسارت دیده به مبلغ قریب به ٥٠٠٠ میلیارد ریال را پرداخت کرد. به گزارش ایسنا، محمد ابراهیم حسن‌نژاد- قائم‌مقامبیشتر…

۲۶فروردین/۹۶

پرداخت خسارت به کشاورزان خراسان به استان واگذار شد

پرداخت خسارت به کشاورزان خراسان به استان واگذار شد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین صندوق بیمه کشاورزی، جهاد کشاورزی استان و بانک کشاورزی خراسان رضوی منعقد شد،بیشتر…