آرشیو : تضمینی

۱۷اسفند/۹۵

ناراحتی باغداران مازندران از واردات پرتقال توسط دولت

ناراحتی باغداران مازندران از واردات پرتقال توسط دولت رئیس اتاق مازندران با اشاره به وارد آمدن خسارت یک هزار میلیارد تومانی به پرتقال‌کاران این استان، گفت: دولت برای جبران خسارات، ۲۷۰ میلیاردبیشتر…

۱۷اسفند/۹۵

افزایش ۵۵ درصدی بودجه بخش کشاورزی در سال ۹۶

افزایش ۵۵ درصدی بودجه بخش کشاورزی در سال ۹۶ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که اعتبارات بخش کشاورزی در سال آینده از رشد ۵۵ درصد برخوردار می‌شود، گفت: بابیشتر…

۱۷اسفند/۹۵

قیمت تنظیمی به جای خرید تضمینی

قیمت تنظیمی به جای خرید تضمینی در دستور کار دولت است وزیر اقتصاد گفت که دولت مصمم است از ظرفیتهای موجود در بورس برای بخش کشاورزی استفاده کند، بر این اساس سیاستبیشتر…