آرشیو : بست ابتدایی

۲۰دی/۹۵

سیستم های آبیاری قطره ای

سيستمهای آبياری تحت فشار آبیاری قطره ای  مقدمه كشور ايران از نظرموقعيت استراتژيكي  و اقليمي يكي از كشورهاي بي نظير در كره زمين است با وسعتي برابر 1648000 كيلومتر مربع از شمال تا جنوب وازبیشتر…