یژگی text-align در CSS دقیقا همون کار ویژگی align در پاراگراف ها رو انجام میده . همون مقادیر رو هم میتونه بپذیره . به جای ویژگی dir در تگ p هم یک ویژگی به نام direction در CSS وجود داره که این ویژگی هم مثل dir می تونه دو مقدار ltr و rtl رو بپذیره.

خوبی استفاده از ویژگی های CSS اینه که دیگه فقط مختص تگ p نیست و

شما در هر تگی که این ویژگی ها رو به صورت CSS بکار ببرید ، میشه چینش محتوای درون اون تگ رو تعیین کرد .

همون چهار تا پاراگراف بالایی رو که با استفاده از ویژگی های html خود تگ p براتون آوردیم ، در زیر با استفاده از ویژگی های معادل در CSS نوشتم که از لحاظ شیوه ی نمایش و چینش هیچ فرقی با هم نمی کنند ولی استفاده از این روش استاندارد تر هست :