اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در بودجه امسال ۵۴ درصد بیشتر شد

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قانون بودجه و ردیف های متفرقه بودجه ۹۶، ۶۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال تصویب شد که نسبت به اعتبار ۴۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریالی بودجه۱۳۹۵، ۵۴درصد رشد کرد.
به گزارش شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، حسن قاسمی افزود: در بودجه امسال با توجه ویژه مجلس شورای اسلامی ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به اعتبارات اولیه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در زمینه توسعه سیستم های نوین آبیاری اضافه شد.

قاسمی اضافه کرد: اعتبارات توسعه روش های نوین آبیاری از ۲۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال به ۳۴ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال در قانون بودجه ۹۶ افزایش یافته است.
وی به اصلاح و تغییر عنوان طرح سیستم آبیاری تحت فشار به طرح توسعه روش های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری در قانون بودجه ۹۶ اشاره کرد و افزود: با این اقدام طیف بیشتری از روش های آبیاری در زمین های کشاورزی استفاده می شود و سیستم آبیاری به دورترین نقاط کشور و به استان های فقیر از نظر منابع آبی و نیازمند به سیستم آبیاری کم فشار گسترش می یابد.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی درباره اعتبار طرح کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات در قانون بودجه امسال گفت: اعتبار این طرح با ۷۰۰ میلیارد ریال تصویب شد که نسبت به اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی پارسال ۲۵۵٫۳ درصد افزایش نشان می دهد.

وی درباره اعتبارات برنامه بیابان زدایی و تثبیت شن های روان در قانون بودجه ۹۶ نیز گفت: برای این برنامه، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی به میزان یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال درج شده که نسبت به اعتبارات ۶۸۵ میلیارد ریالی سال ۱۳۹۵ از رشد ۱۷۷٫۱ درصدی برخوردار است.

تصویب بودجه بیش از سه هزار میلیارد ریالی برای مقابله با ریزگردها

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای مبارزه با ریزگردها از محل صندوق توسعه ملی (ردیف ۱۷۵-۵۳۰۰۰۰) اختصاص می یابد.
وی ادامه داد: در بودجه مصوب امسال برای هزینه های توقف بهره برداری از جنگل های شمال کشور نیز ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین و ردیف جدید ۱۰۰ میلیارد ریالی نیز برای ارتقای پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل ها ایجاد شد.
قاسمی به اختصاص منبع جدید برای بیمه اجباری همه دام ها در قانون بودجه مصوب امسال اشاره و تصریح کرد: ردیف جدید متفرقه با عنوان پوشش بیمه اجباری همه دام ها در مقابل بیماری مشترک و واگیر به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال در قانون بودجه ۱۳۹۶ ایجاد شده است.
وی همچنین از افزایش سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری به میزان ۲۵ میلیارد ریال در بودجه امسال خبر داد.

قاسمی یادآوری کرد مجلس شورای اسلامی ردیف جدیدی برای سه مجموعه تحقیقات کشاورزی در بودجه ۱۳۹۶ اختصاص داده که ۴۰ میلیارد ریال برای موسسه بین المللی تاسماهیان خزر، ۱۰ میلیارد ریال بابت مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی و پنج میلیارد ریال برای موسسه تحقیقات برنج کشور است.

رشد ۸۲٫۲ درصدی اعتبارات خرید تضمینی گندم

این مسوول یادآوری کرد اعتبارات خرید تضمینی گندم در قانون بودجه امسال رشد ۸۲٫۲ درصدی را تجربه کرد؛ به این شکل که از ۴۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۸۲ هزار میلیار ریال در قانون بودجه ۱۳۹۶ افزایش یافت.

قاسمی افزود: مبلغ سه هزار میلیارد ریال در جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه سال ۹۶ با عنوان تعرفه های درآمدی به ترتیب درآمد اخذ مابه التفاوت از واردات روغن خام هر کیلوگرم دو هزار ریال (۲۰۰ تومان)، واردات دانه های روغنی هر کیلوگرم ۵۰۰ ریال (۵۰ تومان) و واردات شکر هر کیلوگرم ۵۰۰ ریال (۵۰ تومان) پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در قانون بودجه امسال برای توسعه کشت دانه های روغنی و چغندرقند در قالب ۲ ردیف متفرقه (درآمد- هزینه) مبلغ ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است که به هر کدام اختصاص می یابد. همچنین یک هزار میلیارد ریال نیز برای توسعه کشت دانه های روغنی در قالب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه ۱۳۹۶ پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا، آذرماه پارسال دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ برای اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی ۴۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال را پیش بینی کرده بود که نسبت به بودجه پیشین ۲۵٫۲ درصد رشد را نشان می داد.
همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ردیف های متفرقه ملی وزارت جهادکشاورزی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۳۹۶ برابر با ۴۶۸۲٫۲ میلیارد ریال برآورد شده بود که در نهایت این ارقام پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی با افزایش قابل توجهی تصویب شد.

 

خبرگزاری ایرنا – ۹۶/۱/۲۷