کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب و آلوده‌کننده محیط زیست است
معاون وزیر نیرو اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد از منابع آب شیرین مصرفی جهان به بخش کشاورزی اختصاص دارد و کشاورزی بزرگترین مصرف‌کننده آب و آلوده‌کننده محیط زیست است که باید برای اصلاح این روند زهکشی را توامان با آبیاری در دستور کار قرار دهیم تا زهاب‌ها محیط زیست را کمتر آلوده کنند.
به گزارش ایسنا، رحیم میدانی در سیزدهمین همایش بین المللی زهکشی اظهار کرد: امروز حدود ۷۰ درصد از منابع آب شیرین مصرفی در جهان در بخش کشاورزی مصرف می‌ شود که به حدود ۲۷۰۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد اما متاسفانه همان‌گونه که کشاورزی بزرگترین مصرف‌کننده آب است، یکی از بزرگترین آلوده‌کننده‌های محیط زیست هم به شمار می‌رود. چرا که به طور میانگین کمتر از نیمی از آب مصرفی کشاورزی به طور موثر توسط گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد و باقیمانده آن همراه با بقایای کود و سم و گاه با فلزات سنگین و کمیاب و آلوده‌کننده‌های دیگری مانند عوامل بیماری‌زا (پاتوژن) به منابع آب می‌پیوندد.
وی افزود: تقاضا برای غذا و محصولات غذایی در ۵۰ سال آینده تقریبا دو برابر می‌شود و اگر تلاش برای تولید هر هکتار محصولات دیمی از ۲.۷ تن به ۴.۵ تن برسد، بدون افزایش سطح زیر کشت آبی می‌توان پاسخگوی تامین قضا در سال ۲۰۵۰ بود. در غیر این صورت باید به افزایش ۴۰ درصدی استحصال آب برای کشاورزی تن بدهیم.
وی ادامه داد: با بهبود بهره‌وری آب در اراضی کشاورزی موجود به ویژه در جنوب آسیا می‌توان سه‌چهارم تقاضا برای غذای کافی تا سال ۲۰۵۰ را از اراضی آبی تامین کرد.
میدانی همچنین در خصوص مشکلات و پیامدهای زیست‌محیطی زهاب‌های کشاورزی تصریح کرد: محیط‌های پذیرنده زهاب با دو مشکل مهم روبرو هستند یکی آنکه بالا بودن حجم زهاب به طوری که از طرفی توان خودپالایی را ندارند و از طرف دیگر ممکن است سامانه پذیرنده مناسبی برای دفع آنها وجود نداشته باشد و دوم آنکه کیفیت نامناسب زهاب با آغشته بودن آنها با غلظت بالای آلاینده‌ها سلامت‌ موجودات زنده را به خطر می‌اندازد. بنابراین مقوله زهکشی را باید در ساختار فکری برای نجات بشر از این همه معضلات زیست‌محیطی تبیین کرد به دنبال علاج کار بود و با این دیدگاه دیگر نمی‌توان زهکشی را از آبیاری، محیط زیست، انسان و سایر فعالیت‌های مرتبط با آب جدا کرد و به صورت مجزا برای آن برنامه‌ریزی کرد.
معاون وزیر نیرو اعلام کرد: ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی ایران از طریق کشت آبی تامین می‌شود از طرفی توسعه کشت آبی در مناطقی از کشور که امکان استحصال آب وجود دارد، جزو برنامه‌های عمرانی دولت است و در این زمینه باید همه تلاش خود را به کار گیریم که پایداری سرزمین به مخاطره نیفتد. بنابراین به جای تلاش برای افزایش سطح زیر کشت محصولات آبی باید به افزایش بهره‌وری توجه به مقوله آب مجازی افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و کاهش آلودگی زیست‌محیطی ذکر کنیم که البته همه دستگاه‌های اجرایی امروز در قالب شورای عالی آب به همین مسئله می‌اندیشد.

خبرگزاری ایسنا – ۹۵/۱۲/۱۵