ورود فلزات سنگین و عوامل بیماری‌زا ناشی از هدررفت‌ آب در بخش کشاورزی است
معاون وزیر نیرو گفت: ۵۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی به طور موثر توسط گیاه استفاده شده و باقیمانده آن به همراه بقایای کود و سم، فلزات سنگین و آلوده کننده‌های دیگر مانند عوامل بیماری‌زا به منابع آب می‌پیوندد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به خوزستان، رحیم میدانی صبح امروز در سیزدهمین همایش بین‌المللی زه‌کشی که در اهواز در حال برگزاری است، گفت: امروز نزدیک به ۷۰ درصد از منابع آب شیرین مصرفی در جهان مربوط به بخش کشاورزی است و متأسفانه این بخش یکی از بزرگترین آلوده‌کننده‌های محیط زیست هم به شمار می‌رود و این همه در حالی است که تنها نیمی از آب مصرفی به طور موثر توسط گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: آب باقیمانده همراه با بقایای کود، سم و گاه فلزات سنگی و کمیاب و عوامل بیماری‌زا (پاتوژن) به منابع آب می‌پیوندد.
وی با اشاره به اینکه در ۵۰ سال آینده تقاضا برای غذا در دنیا ۲ برابر می‌شود خاطرنشان کرد: اگر تلاش برای تولید هر هکتار دیم از ۲٫۷ به ۴٫۵ تن برسد بدون افزایش سطح کشت آبی می‌توان پاسخگوی تأمین غذا در سال ۲۰۵۰ بوددر غیر این صورت باید به افزایش ۴۰ درصدی استحصال آب برای کشاورزی تن داده و تبعات آن را هم بپذیریم.
میدانی با بیان اینکه نباید در برخی کشورها به دنبال افزایش سطح زیر کشت آبی بود، خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری، توجه به مقوله آب مجازی، افزایش عملکرد محصولات و آلودگی کمتر محیط زیست از نکاتی است که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد و هم‌اکنون این تفکر در دستور کار شورای عالی آب و نهادهای اجرایی از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست نیز قرار دارد.
وی اضافه کرد: همچنین وزارت نیرو برای نخستین بار در کشور با به رسمیت شناختن حق آبه محیط زیست به میزان ۱۰٫۸ میلیارد متر مکعب در سال و ابلاغ آن توسط وزیر نیرو در سال ۹۴ زمینه حفاظت از سهم محیط زیست از منابع تجدیدپذیر کشور را فراهم کرد.
وی به اهمیت تحقیقات کاربردی در مورد تجهیزات مصرفی در اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: همچنین باید مزارع آزمایشی ایجاد کنیم تا بتوان پروژه‌های خود را در آن پایش و ارزیابی نماییم، مضاف بر آنکه بازیافت و تصفیه زه‌آب‌ها و فاضلاب‌ها برای استفاده مجدد در بخش کشاورزی و صنعت از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد.

خبرگزاری فارس – ۹۵/۱۲/۱۵