سیاست های دولت درباره واردات روغن پالم تغییر نکرده است
رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه هیچگونه تغییری درسیاست های دولت درباره واردات روغن پالم به وجود نیامده است، گفت: واردات این روغن کماکان از سقف تعیین شده، کمتر است.

رسول دیناروند با تکذیب مطالبی که به تازگی با استناد به آمار ۱۱ ماهه تجارت خارجی از افزایش ۵۶ درصدی واردات روغن پالم نسبت به سال قبل و رسیدن آن به ۳۹۷ هزار تن خبر می دهد، افزود: واردات روغن پالم در سال جاری به هیچ عنوان نسبت به سال گذشته افزایش نداشته و میزان آن کماکان کمتر از سقف ۴۲۰ هزار تن تعیین شده، در سال است.
وی ادامه داد: درحالیکه واردات روغن پالم در دولت قبل به ۷۵۰ هزار تن در سال رسیده بود، میزان واردات آن در سه سال اخیر با کاهش بیش از ۳۰۰ هزار تنی مواجه شده است.

رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه به منظور کنترل واردات روغن پالم، در سال ۹۴ تعرفه واردات این روغن از ۱۰ به ۲۶ درصد افزایش یافت؛ دلیل این اقدام را کاهش صرفه واردات روغن پالم نسبت به سایر انواع روغن اعلام کرد.

خبرگزاری فودنا – ۹۵/۱۲/۱۸