اسید پیرولیجنوس یا سرکه چوب: Pyroligneous Acid

سرکه چوب، مایع حنایی رنگی است که از ۲۰۰‌‌نوع ماده بیولوژیکی تشکیل شده است و بوی مطبوعی دارد. PH این ماده حدود ۳ است و در این حالت میزان موادآلی این ماده به ۸ درصد می‌رسد که علاوه بر این، از قدرت تراوش بالایی برخوردار است سرکه چوب بدون سم و بی‌ضرر است. کشور ژاپن یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ‌های سرکه چوب در سطح جهان است که علاوه بر تولید داخلی، بخشی از نیاز خود را نیز از واردات این ماده‌ تأمین می‌کند.

به علاوه این ماده قابلیت جداسازی ۲۰۰ ماده شیمیایی مختلف را دارد و در کشاورزی و باغبانی برای افزایش سرعت رشد سبزی‌ها و رشد مجدد آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد سرکه چوب قدرت جذب موادغذایی از خاک توسط گیاهان و همچنین توانایی سیستم دفاعی گیاهان را از افزایش می‌دهد. از آنجایی که این ماده از تخریب چوب به دست می‌آید هم موادغذایی مورد نیاز گیاه را دارد و هم خاک را غنی می‌کند، بنابراین استفاده از آن نه‌تنها کیفیت خاک را افزایش می‌دهد و آفت‌های آن را از میان می‌برد، بلکه سبب رشد بهتر ریشه، ساقه، جوانه‌ها، برگ‌ها و همچنین میوه‌ها خواهد شد.سرکه چوب به عنوان نوعی تقویت‌کننده، قوی‌تر شدن گیاهان، سبزتر شدن و بزرگ‌تر شدن برگ‌ها و ساقه‌ها را نیز تضمین خواهد کرد. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در زمینه‌ کاربرد این ماده نشان داده است که سرکه چوب قدرت مقاومت گیاه در برابر کم آبی را افزایش می‌دهد و مانع حمله حشرات آفت به گیاه خواهد شد.

 

سركه چوب قدرت جذب موادغذایی از خاك توسط گیاهان و همچنین توانایی سیستم دفاعی گیاهان را از افزایش می‌دهد. از آنجایی كه این ماده از تخریب چوب به دست می‌آید هم موادغذایی مورد نیاز گیاه را دارد و خاك را غنی می‌كند، بنابراین استفاده از آن نه‌تنها كیفیت خاك را افزایش می‌دهد و آفت‌های خاك را از میان می‌برد، بلكه سبب رشد بهتر ریشه، ساقه، جوانه‌ها، برگ‌ها و همچنین میوه‌ها خواهد شد.سركه چوب به عنوان نوعی تقویت‌كننده، قوی‌تر شدن گیاهان، سبزتر شدن و بزرگ‌تر شدن برگ‌ها و ساقه‌ها را نیز تضمین خواهد كرد. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در زمینه‌ كاربرد این ماده نشان داده است كه سركه چوب قدرت مقاومت گیاه در برابر كم آبی را افزایش می‌دهد و مانع حمله حشرات آفت به گیاه خواهد شد. ولی این ماده برای ماهیان کمی سمی بوده و اگر به مقدار خیلی زیاد برای گیاهان بکار رود برای آنهاخیلی سمی‌‌ می‌باشد. اگر این ماده در در حجم های مختلف بکار ببریم، در موارد مشخص، ممکن است سبب عقب ماندگی رشد گیاه گردد.

محتوااین محصول عصاره طبیعی از چوب هاست و بهترین گزینه برای جایگزینی افت کش ها و کود های شیمیایی میباشد و گزینه مناسب برای زمین های شنی فقیر و زمین هایی که دارای غلظت زیادی از نمک می باشند و یک انتخواب مناسب برای کشاورزی ۱۰۰٪ ارگانیک 

اثرات این محصول:    

 • تنظیم PH و جذب بهتر عناصر در خاک 
 • بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک 
 • فعالیت بیشتر ریشه ونفوذ گذیریخاک و تهویه 
 • بهبود ساختمان و ظرفیت نگهداری اب در خاک
 • بازسازی سریع خاک با تأثیر درمانی و ضد نماتدی
 • افزایش میکرو ارگانیسم های مفید خاک
 • کاش تأثیرات نامطلوب ناشی از انتقال نشأ
 • تحریک ریشه و در نتیجه ان جذب مواد مغذی
 • افزایش مقاومت ریشه به شوری خاک و تغیرات دمایی
 • افزایش رشد میوه و بهبود طعم و رنگ 
 • رشد سریعتر وافزایش چشم گیر محصولات
 • افزایش کیفیت و انبارداری محصول
 • افزایش میکروفلور خاک
 • افزایش ظرفیت نگهداری آب درخاک
 • بهبود جذب مواد معدنی و کاهش فرسایش خاک