دامداران، پیشگیری از بیماری ‌های انگلی دام را در فصل بهار جدی بگیرند

علیرضا اکبر شاهی افزود:مبارزه با انگل‌های داخلی وخارجی بدن دام و پیشگیری ازبیماری‌های دامی از مهم ‌ترین برنامه‌های دامپزشکی در فصل بهار است.
وی انواع کنه، شپش، مگس‌ها و لارو را از تهدید کننده‌های اصلی دام و عامل بیماری ‌های انگلی عنوان کرد و گفت: این انگل‌ها موجب کاهش بازدهی دام ها شده و به علت ایجاد بیماری‌های پوستی، کم ‌خونی، لاغری و کاهش رشد دام ها و انتقال عوامل بیماری زا به صنعت دامپروری خسارت وارد می ‌کنند.
اکبرشاهی به دامداران هشدار داد در فصل گرما همچنین احتمال بروز برخی بیماری‌ها از جمله تیلریوز (زردی)، بابزیوز (خون شاش)،هیداتیدوز (کیست‌های انگلی)، کپلک و نیز بیماری‌ های مشترک انسان و دام از قبیل تب خونریزی‌ دهنده کریمه کنگو وجود دارد.

وی به دامداران توصیه کرد به منظور جلوگیری از بروز این گونه بیماری ها با کارشناسان و بازرسان اداره کل دامپزشکی همکاری های لازم را داشته باشند.
استان قزوین دارای ۱۴۹ دامپزشک، ۱۹ کارشناس وشش کارشناس ارشد و ۱۰۳ کاردان دامپزشکی است.

 

خبرگزاری ایرنا – ۹۶/۱/۲۷