توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای باغداران، دامداران و زنبورداران کشور

بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم، کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارهای سیب زمینی، وجین علف های هرز و هرس درختان توت، اولویت دادن به مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و حلزون ها، کنترل مکانیکی آفت حلزون در مزارع کاهو، پیاز و سبزیجات برگی از جمله توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای آینده است.

 توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روز پنجشنبه ۱۹ اسفند تا روز دوشنبه ۲۳ اسفند به تفکیک استان های مختلف کشور در حوزه های باغداری، زراعت، دامدرای، زنبورداری و… به شرح زیر است:

استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان:

    باغبانی:

    محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آتی به دلیل بارش و وزش باد

    کنترل دما و تهویه انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی در ساعات ابتدایی روز و شب هنگام

    شرایط برای غرس نهال مناسب است.

    استفاده از قیم در نهال های تازه غرس شده

    هرس سبک درختان میوه

    جمع آوری و معدوم سازی شاخ و برگ های ریخته شده در سطح باغ

    نسبت به تغذیه باغات با کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به روش چال کود اقدام شود.

    دقت در جابه جائی نهال های ریشه لخت و پوشاندن ریشه نهال ها با پلاستیک و گونی درحین حمل و نقل

    زراعت:

    بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم

    در زراعت های آبی پاییزه کاربرد ترکیبات پتاسه به صورت محلول پاشی در روزهای بدون بارش

    اجرای آماده سازی زمین کشت چغندرقند و نخود دیم بهاره

    خودداری از مصرف کودهای ازته

     دامداری و طیور:

    تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور در مرغداری ها، گاوداری ها

    ایجاد پناهگاه در مکان آغل ها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد

    مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام به دلیل نوسانات دما

    زنبورداری:

    تغذیه مصنوعی و بستن دریچه کندوهای زنبور عسل به ویژه در صبح هنگام

    شیلات:

    تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی

    استان اردبیل:

    باغبانی:

    محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز دوشنبه آتی به دلیل بارش پراکنده

    تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دما

    نسبت به تغذیه باغات با کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به روش چال کود اقدام شود.

    هرس سبک درختان میوه

    شرایط برای غرس نهال مناسب است.

    دقت در جابه جائی نهال های ریشه لخت و پوشاندن ریشه نهال ها با پلاستیک و گونی درحین حمل و نقل

    زراعت:

    بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم و معتدل

    در زراعت های آبی پاییزه کاربرد ترکیبات پتاسه به صورت محلول پاشی در روزهای بدون بارش

    اجرای آماده سازی زمین کشت چغندرقند و نخود دیم بهاره

    خودداری از مصرف کودهای ازته

    دامداری:

    تنظیم دمای  مرغداری ها، دامداری ها و انبار ها به دلیل نوسانات دما

    مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

    زنبورداری:

    تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل در روزهای آتی و انجام تغذیه مصنوعی

    محافظت از کندوها به وسیله روش های مرسوم و بازبینی کندو ها در ساعات گرم روز

    شیلات:

    تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی بر اساس شرایط وضع هوا

    استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

    باغبانی:

    خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه آتی  به دلیل بارش باران و وزش باد

    تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دما

    استفاده از کودهای فسفاته و سولفات پتاسیم و کودهای آلی به صورت چالکود

    تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از یخ زدگی میوه ها در میادین میوه و تره بار

    کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارهای سیب زمینی به ویژه در صبح و شب هنگام

    هرس سبک درختان میوه در ساعات گرم روز در روز های بدون بارش

    سربرداری درختان آماده پیوند در باغات پسته در روزهای بدون بارش

    شخم پای درختان میوه و دادن کودهای آلی و شیمیایی با توجه به تغییرات دمایی و در روزهای بدون بارش

    دقت در جابه جائی نهال های ریشه لخت و پوشاندن ریشه نهال ها با پلاستیک و گونی درحین حمل و نقل

    مبارزه زمستانه با شپشک درختان میوه

    زراعت:

    خودداری از مصرف کودهای ازته در مناطق معتدل و سردسیر

    بازدید از اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرمسیر

    در زراعت های آبی پاییزه کاربرد ترکیبات پتاسه به صورت محلول پاشی در روزهای بدون بارش

    آماده سازی زمین کشت چغندرقند و نخود دیم بهاره

    دامداری:

    تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل نوسانات دما

    مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

    زنبورداری:

    محافظت از کندوها به وسیله روش های مرسوم و بازبینی کندوها  در ساعات گرم روز

    استان های گیلان و  مازندران:

    باغبانی:

    محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز دوشنبه آتی به دلیل بارش باران

    انجام هرس درختان در روزهای بدون بارش

    با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی در طول هفته نسبت به کوددهی خاکی با استفاده از کودهای نیتروژنه (دو سوم توصیه کودی) و فسفاته و پتاسه به روش چالکود اقدام کنند.

    باغداران زیتون و فندق نسبت به حذف پاجوش های باقیمانده فصل زراعی قبل اقدام کنند.

    وجین علف های هرز و هرس درختان توت در روزهای بدون بارش

    تولیدکنندگان نهال توت ضمن آماده کردن نهال، اقدامات قرنطینه ای برای انتقال نهال سالم به سایر استان ها را انجام دهند.

    کشاورزانی که درختان قدیمی توت دارند می توانند نسبت به کف بر کردن آنها اقدام کنند.

    مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و حلزون ها در اولویت قرار بگیرد.

    با توجه به شرایط جوی پیش رو تولید کنندگان نهال توت نسبت به آماده سازی خزانه و کشت قلمه های مناسب تعجیل کنند.

    تولیدکنندگان نهال توت نسبت به عرضه نهال های سالم و استاندارد (عاری از بیماری و آلودگی های نماتدی) اقدام کنند.

    زراعت:

    کنترل مکانیکی آفت حلزون در مزارع کاهو، پیاز و سبزیجات برگی با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی

     آماده سازی اراضی شالیزاری در روزهای بدون بارش

    مسدود کردن خروجی های قطعات اراضی خود به منظور ذخیره سازی نزولات جوی و همچنین شخم زمستانه

    دام و طیور:

    تنظیم دمای سالن‌ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری‌ها به هنگام شب

    تاخیر انداختن ۲ الی ۳ ساعت چرای گوسفندان به هنگام یخبندان در اوایل صبح

    زنبورداری:

    در اختیار گذاشتن کیک تغذیه ای برای زنبور عسل

    با توجه به سم پاشی مزارع کلزا زنبورداران نسبت به بستن دریچه ها اقدام کنند.

    شیلات:

    تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

    کاهش میزان غذادهی (به مقدار ۱۰ درصد) در ماهیان گرم‌آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی

    استان گلستان:

    باغبانی:

    انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

    در باغات آلوده به کنه مصرف کنه کش های مناسب به همراه روغن “امولسیون شونده”

    تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ و بازبینی گلخانه ها جهت کنترل بیماری های قارچی

    انجام عملیات هرس درختان میوه در ساعات گرم روز

    تهویه و هوادهی خزانه کاشت نهال های گوجه فرنگی در شب های سرد و روزهای گرم

    زراعت:

    آبیاری تکمیلی همراه با کود ازته با توجه به افزایش دما

    کنترل علف های هرز با سم پاشی مزارع گندم و کلزا با علف کش های توصیه شده با توجه به مساعد بودن شرایط جوی

    کنترل آفت سوسک گرده خوار مزارع کلزا که در مرحله شروع غنچه دهی هستند.

    مزارع کلزایی که در مرحله شروع گلدهی هستند جهت افزایش عملکرد در واحد سطح تعداد ۲ کندو زنبور عسل در هکتار مستقر کنند.

    دام و طیور:

    تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها، دامداری ها و مراقبت از دامداری ها و مرغداری ها

    مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

    تاخیر انداختن ۲ الی ۳ ساعت چرای گوسفندان به هنگام یخبندان در اوایل صبح در ارتفاعات

    زنبورداری:

    در اختیار گذاشتن کیک تغذیه ای برای زنبور عسل

    با توجه به سم پاشی مزارع کلزا زنبورداران نسبت به بستن دریچه ها اقدام کنند.

    شیلات:

    با توجه به ثبات نسبی و پایداری جوی پرورش دهندگان می توانند به صید و امور جاریه پرورش مطابق برنامه پرورش خود بپردازند.

    استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

    باغبانی:

    خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش باران

    تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ در صبح هنگام

    ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال های جوان  در مناطق کوهپایه ای

    بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در حدود  3 تا ۴ درجه در انبارها

    خودداری از انتقال نهال ها در صبح هنگام

    رعایت بهداشت باغ با هرس بهداشتی و جمع آوری شاخه ها و بقایای آلوده و معدوم کردن آنها در بیرون باغ

    زراعت:

    انجام عملیات آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره

    توزیع مرحله اول کود کود سرک قبل از آغاز بارش ها 

    دامداری:

    تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها، دامداری ها و مراقبت از دامداری ها و مرغداری ها

    مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

    به علت احتمال رعد و برق و بارندگی رگباری، پرورش دهندگان دام از چرا در روز یکشنبه و دوشنبه در دامنه ها و کوهستان خودداری کنند.

    زنبورداری:

    محافظت از کندوها و  انجام تغذیه مصنوعی در مناطق بالا دست و کوهپایه ای 

    با توجه به سم پاشی مزارع کلزا زنبورداران نسبت به بستن دریچه ها اقدام کنند.

    استان اصفهان:

    باغبانی:

    احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در نیمه غربی استان در روز یکشنبه هفته آتی به دلیل بارش

    در جابجایی نهال نسبت به حفاظت ریشه ها درمقابل سرما و باد اقدام و بلافاصله نسبت به کاشت نهال وآبیاری اقدام کنند.

    در مناطق مرکزی و شرق استان با توجه به باز شدن گل های درختان میوه از دستگاه های هشداردهنده سرما جهت جلوگیری ازسرمازدگی گل ها در باغ استفاده شود.

    تغذیه درختان در مناطق مرکزی و شرقی استان با استفاده از کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو

    هرس و معدوم کردن شاخه های بیمار درختان باغات در مناطق مرکزی وشرق

    آبیاری درختان زیتون و گیاه زعفران در مناطق مرکزی وشرق

    خرید نهال از نهال های شناسنامه دار و نهالستان های معتبر

    زراعت:

    تغذیه زعفران با کودهای محلول در آب به صورت محلول پاشی در روزهای بدون بارش

    کشاورزان مناطق مرکزی استان نسبت به سله شکنی در مزارع گندم که تاکنون سبز نشده اند، اقدام کنند.

    مبارزه با آفات شته محصول کلزا در روزهای بدون بارش

    کشاورزان مناطق مرکزی استان نسبت به آبیاری مزارع کشت های پاییزه اقدام کنند.

    کشاورزان مناطق گرمسیر استان نسبت به آماده سازی زمین جهت کشت سورگوم اقدام کنند.

    کشاورزان مناطق مرکزی استان نسبت به آبیاری مزارع کشت های پاییزه همراه با کوددهی نوبت اول سرک اقدام کنند.

    آغاز عملیات سم پاشی زمستانه (پیش بهاره) علیه برخی آفات نظیرشپشک ها و پسیل ها پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیدار شدن درختان و تورم جوانه ها در فضاهای سبز استان

    دامداری:

    تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

    خودداری از تغذیه دام ها از آب ناشی از سیلاب

    مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

    زنبورداری:

    زنبورداران از سرکشی و بازدید کندوها در ساعات سرد روز خودداری کنند.

     استان یزد :

    باغبانی :

    انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

    تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به طوری که حداقل دمای گلخانه در اواخر شب به کمتر از ۱۵ درجه نرسد.

    انجام عملیات هرس درختان میوه

    انجام عملیات غرس نهال و احداث باغ

    تولید کنندگان نهال نسبت به محافظت و زیر پوشش قرار دادن نهال ها اقدام کنند.

    جمع آوری میوه های آفت زده و پوسیده کف باغ و روی درختان و انهدام آنها، جهت جلوگیری از ایجاد کانون های زمستان گذران

    پاکسازی باغ های انار از میوه های آلوده و پوسیده کف باغ و روی درخت جهت کاهش جمعیت آفت مگس مدیترانه ای و کرم گلوگاه

    در شهرستان بافق بخاطر عدم تامین نیاز سرمایی تمام ارقام پسته، به محلول پاشی با نیترات پتاسیم به نسبت ۸ در هزار و با آب یخ غیر شور در باغات پسته اقدام شود.

    زراعت:

    آبیاری تکمیلی مزارع گندم، کلزا و زعفران

    کنترل علف های هرز  مزارع و  کنترل شته مومی کلزا با مشورت کارشناسان

    نسبت به مصرف کود سولفات آمونیوم در مزارع کلزا همراه با آبیاری

    کوددهی مزارع گندم و جو در مرحله شروع ساقه دهی با کود سرک اوره همراه با آبیاری

    مبارزه شیمیایی با شته مومی کلزا با مشورت کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی

    مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم، جو و کلزا در ساعات گرم روز

    دامداری:

    فراهم کردن پناهگاه مسقف برای دام ها و تامین و ذخیره آب آشامیدنی دام و نیز پوشاندن سطح علوفه کنسانتره جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و رشد قارچ ها و تولید سم آفلاتوکسین

    نگهداری گوساله ها در جایگاه بسته در مواقع وزش بادهای سرد و کوران جهت جلوگیری از شیوع بیماری های تنفسی

    گرم نگه داشتن و حفظ بره های شیرخوار و تازه متولد شده در برابر سرما و خوراندن آغوز گرم بلافاصله بعد از تولد

    زنبورداری:

    محافظت از کندوها و انجام تغذیه مصنوعی و قرار دادن کندوهای زنبور عسل در مکان های مطمئن

    شیلات:

    بر رفتار ماهیان نظارت شود و در صورت مشاهده تجمع ماهیان در محل ورودی آب و باز و بسته کردن دهان، نسبت به باز کردن آب ورودی و نصب هواده و توقف غذادهی اقدام شود.

    استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

    باغبانی:

    احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان خراسان رضوی در روز یکشنبه آینده به دلیل بارش پراکنده

    تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ

    بستن دریچه ها و تهویه های انبارهای نگهداری میوه

    بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در حدود  3 تا ۴ درجه در انبارها

    استفاده از محلول بردو یا پوشش تنه درختان در مناطق برف خیز جهت جلوگیری از خسارت جوندگان

    زراعت:

    نسبت به بازدید مزارع اقدام و در صورت نیاز نسبت به آبیاری مزارع با توجه به افزایش دما اقدام شود.

    تهویه و تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی و پیاز و جداسازی غده های ناسالم

    آماده سازی زمین برای کشت پیاز و حبوبات

    با عنایت به مساعد شدن شرایط جوی از کود اوره به عنوان کود سرک استفاده کنند.

    با توجه به مساعد شدن دما و رشد سریع علف های هرز نسبت به بازدید مزارع اقدام و در صورت لزوم علیه علفهای هرز مبارزه شود.

    دامداری:

    کنترل ذخیره غذایی، کنترل و مراقبت جهت جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به کندوها

    زنبور داری:

    با توجه به مساعد شدن شرایط محیطی نسبت به انتقال کلنی های زنبور عسل به مناطق مساعد اقدام شود.

 

    محافظت از کلنی های زنبور عسل و  انجام تغذیه مصنوعی

    استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

    باغبانی:

    خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش باران

    زمان مناسب برای شروع کاشت نهال و احداث باغ

    آغاز هرس درختان

    پخش و زیر و رو کردن کود حیوانی و کمپوست در مزارع و باغات

    تغذیه درختان به روش نوار کود و چال کود

    شروع عملیات هرس درختان میوه و در صورت لزوم کف بری درختان انار سرمازده

    مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی  با مشورت کارشناسان کشاورزی

    تسریع در محلول پاشی کودی مزارع زعفران همراه با آبیاری و انجام عملیات فروت ست با محلول پاشی کودی در درختان میوه طبق نظر کارشناسان جهاد کشاورزی

    دقت در جابجایی نهاله ای ریشه لخت و پوشاندن ریشه نهال ها با پلاستیک و گونی در حین حمل و نقل

    زراعت:

    تغذیه سرک در مزارع گندم جو و کلزا و مبارزه با علف های هرز مزارع با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی

    مهیا بودن شرایط جهت کاشت محصولات زراعی دیم

    بازدید های مستمر و منظم مزارع به علت احتمال شیوع زنگ زرد گندم، ریزش سن غلات و هجوم ملخ به مزارع با توجه با بارندگی های اخیر و در صورت لزوم مبارزه کنند.

    کشت بذر درخزانه و گلخانه جهت تهیه نشا ادامه یابد.

    کشت سبزیجات برگی در زیر پلاستیک درمزارع و باغچه های خانگی در نواحی سردسیر استان

    آماده سازی زمین برای کاشت صیفی جات

    زمین های کشاورزی آلوده به آفات با کولتیواتر (چنگک) شخم و توسط ماکیان چرانیده شود و بقایای گیاهان آلوده به آفات سوزانده شود.

    برای تثبیت خاک های سبک شنی و ماسه بادی و جلوگیری از فرسایش بادی آبیاری آنها با آب های گل آلود سیل الزامی است.

    تداوم کشت زیر پلاستیک و مالچ پلاستیکی در شمال سیستان

    دامداری:

    تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

    مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

    زنبورداری:

    حفاظت از کندوها در مقابل نوسانات دمایی و عدم بازدید در دمای کمتر از ۱۵ درجه

    استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

    باغبانی:

    انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است.

    تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ

    ادامه هرس درختان انگور و سایر باغات

    باغداران با توجه به تاثیر رطوبت نسبت به کوددهی به صورت چالکود اقدام کنند.

    ادامه تغذیه باغات باکودهای فسفره و پتاسه وازته (مصرف خاکی)

    شخم پای درختان باتوجه به رطوبت مناسب خاک طی روزهای آینده

    در باغات مکانیزه (آبیاری تحت فشار) از طریق سیستم آبیاری نسبت به کود دهی اقدام شود.

    بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در حدود  3 تا ۴ درجه در انبارها

    ایجاد بانکت در انجیرستان های دیم و قلمه گیری از درختان برای کشت در باغات انجیر

    زراعت:

    مصرف کود سرک همراه با آبیاری

    دامداری:

    تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

    تعلیف دستی دام های سبک

    مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

    زنبورداری:

    تغذیه مصنوعی کندوها و محفاظت از کندوها در مقابل نوسانات دمایی به طوری که در دمای کمتر از ۱۵ درجه از کندوها بازدید نشود.

    استان های ایلام و خوزستان:

    باغبانی:

    خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز یکشنبه آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و محدودیت در روزهای شنبه و دوشنبه آینده به دلیل وزش باد

    تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ

    توزیع کود حیوانی و یا کودهای شیمیایی

    چین برداری سبزی و صیفی با رعایت تناوب در روزهای بدون بارش

    مبارزه با سفیدک در باغات انگور مناطق جنوبی

    مهیا بودن شرایط هرس با توجه به افزایش تدریجی دما برای کشاورزان در ارتفاعات

    عملیات کود دهی در سایه انداز باغات در روز های بدون بارش

    زراعت:

    توزیع کود سرک در مزارع پیش کار و پس کار گندم و جو که در مرحله رشد رویشی و ظهور سنبله است.

    مزارع پیش کار از نظر آلودگی به زنگ گندم بازدید شود.

    مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات در روز های بدون بارش

    استفاده از کود سرک در مزارع کلزا تا قبل از آغاز بارش ها

     زنبورداری:

    تغذیه مصنوعی کندوها و محفاظت از کندوها در مقابل نوسانات دمایی به طوری که در دمای کمتر از ۱۵ درجه از کندوها بازدید نشود.

    با توجه به سمپاشی مزارع کلزا زنبورداران نسبت به بستن دریچه ها اقدام کنند.

    در مزارع شبدر و یونجه با توجه به نزدیکی زمان تلقیح، استقرار کندوی عسل بسیار مفید است.

    دامداری و مرغداری:

    تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

    مراقبت از  گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

 

خبرگزاری ایسنا – ۹۵/۱۲/۲۱