برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز شدت می‌یابد
وزیر نیرو با بیان اینکه برداشت آب بیش از حد در بخش کشاورزی یکی از دلایل اصلی تغییر اقلیم است، گفت: در حال حاضر وزارت نیرو به شدت این موضوع را دنبال می‌کند، تا چاه‌هایی که غیرمجاز حفر شده‌اند، را مسدود کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید چیت چیان با تاکید بر اینکه مادامی که برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب سطحی و زیرزمینی صورت بگیرد، تغییر اقلیم شدت بیشتری پیدا خواهد کرد، گفت: وزارت نیرو در تغییر اقلیم سوء مدیریتی نداشته است، بلکه مسأله به این بازمی‌گردد که کشاورزان از دشت‌ها آب بیشتری برداشته‌اند.
وی افزود: اولاً قانونی داریم که هیچ فردی مجاز نیست که بدون مجوز و پروانه اقدام به حفر چاه کند، اما متأسفانه این چاه‌‌ها حفر شده‌اند و در حال حاضر وزارت نیرو به شدت این موضوع را دنبال می‌کند، تا چاه‌هایی که غیرمجاز حفر شده‌اند، را مسدود کند.
چیت چیان خاطر نشان کرد: چاه‌هایی هم که پروانه برداشت آب دارند، گاهی اینها بیشتر از میزان برداشت مجاز اقدام به برداشت آب می‌کنند و وزارت نیرو با گذاشتن کنتورهای هوشمند سعی کرده است که این مسأله را مدیریت کند.
وزیر نیرو ادامه داد: مادامی که برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب سطحی و زیرزمینی صورت بگیرد، این وضعیت تغییر اقلیم تشدید خواهد شد و این یک مسئولیت ملی است و تنها برعهده و مسئولیت وزارت نیرو نیست.

خبرگزاری فارس – ۹۵/۱۲/۱۴