افت ۲۴٫۴ درصدی واردات دولتی برنج در ۱۱ماه پارسال

شرکت بازرگانی دولتی ایران در ۱۱ ماهه پارسال (منتهی به بهمن ماه گذشته) نزدیک به ۵۶۸ هزار تن برنج، شکر و روغن خام به ارزش بیش از ۴۸۰ میلیون یورو وارد کرد که در همسنجی با مدت مشابه سال پیش از آن، واردات برنج کاهش ۲۳٫۳ درصدی وزن و ۲۴٫۴ درصدی ارزش را ثبت کرد.
بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا از آخرین آمارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد شرکت بازرگانی دولتی ایران در ۱۱ ماهه پارسال (تا پایان بهمن ماه گذشته) ۷۶ هزار و ۵۰۰ تن برنج به ارزش ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو وارد کرد.

در همین مدت ۳۱۵ هزار و ۲۰۰ تن شکر به ارزش ۱۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو وارد شد. مقایسه این عملکرد با آمار ۱۱ماهه سال ۱۳۹۴ از رشد ۹۳٫۵ درصدی وزن و افزایش ۱۹۰٫۴ درصد ارزش واردات شکر دارد. این شرکت در این مدت به واردات ۱۷۶ هزار و ۲۰۰ تن روغن خام به ارزش ۳۰۴ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو مبادرت کرد. درباره میزان واردات این ماده در ۱۱ ماهه ۱۳۹۴ در این جدول آماری نیامده است.

قطع واردات با افزایش ۴۲٫۵ درصدی میزان گندم خریداری شده

در ۱۱ ماهه پارسال (تا پایان بهمن ماه گذشته) برخلاف سال ۱۳۹۴ هیچ محموله گندم وارد نشد که دلیل آن خودکفایی در تولید این محصول راهبردی است. شرکت بازرگانی دولتی ایران تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۴، ۳۳۴ هزار تن گندم به ارزش ۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو وارد کرده بود. بر پایه آمارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز سال ۱۳۹۵ تا پایان بهمن ماه گذشته ۱۱ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۷۰۰ تن گندم داخلی به ارزش ۱۴۷ هزار و ۹۲ میلیارد ریال خرید.

خرید گندم در مدت مشابه سال ۱۳۹۴ هشت میلیون و ۸۲ هزار تن به ارزش ۹۴ هزار و ۹۹ میلیارد ریال بود که به ترتیب از نظر وزنی ۴۲٫۵ درصد و از نظر ارزش ۵۶٫۳ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت. همچنین در این مدت ۶۶ هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا به ارزش یک هزار و ۶۰۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از کشاورزان خریداری شد.

به گزارش ایرنا، پارسال ۱۴ میلیون و ۵۹۰ هزار تن گندم تولید شد که دولت ۱۱ میلیون و ۵۲۵ هزار تن از این محصول را به ارزش بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد ریال خرید. براساس مصوبه پارسال دولت، قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی ۱۲ هزار و ۷۰۵ ریال و گندم دوروم ۱۳ هزار و ۶۸ ریال بود. از اواسط فروردین ماه امسال که فصل برداشت و خرید گندم از مناطق جنوبی کرمان و سیستان و بلوچستان در کشور آغاز شد، تاکنون ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تن گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با ۴۰ سال پیشینه فعالیت به عنوان بازوی توانمند دولت در انجام وظایف حاکمیتی تهیه و تامین، خرید، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی کشور مطرح است. 

خبرگزاری ایرنا – ۹۶/۲/۹